• Onze missie

  Lokale vis van Goede Vissers aan de man te brengen, dat is onze missie. Deze vissers willen werken aan een gezonde visserij in een gezonde zee. En een goed gezinsinkomen verdienen met mooie vis, zonder nadelige effecten voor de natuur. Dit zijn Goede Vissers. Daarvan profiteert de consument, de aarde en de visser. Lokaal gevangen vis is veel verser. Ook zijn de ketens korter, zodat je beter weet waar je vis vandaan komt en hoe die gevangen is.

  Planet

  Veel visbestanden zijn de afgelopen jaren sterk achteruit gegaan. Dat kan komen door waterstaatkundige werken, klimaatverandering en vermindering van de voedingsstoffen in het water. En de moderne visserij met steeds grotere schepen, zwaardere vistuigen en nieuwe opsporingsmethoden heeft daar zeker aan bijgedragen. Er zijn vissers die het anders willen. Zij willen slimmer vissen en alleen grote volwassen vissen vangen met zo weinig mogelijk schade aan bodem, zeemilieu, vogels en zeezoogdieren.

  People

  Wild gevangen vis is uniek voedsel dat zonder tussenkomst van de mens groeit in de zee. De visser vangt de vis, maar maar voordat deze de vis vangt kan niemand hem bezitten. Als een ieder, consument, handel en visser, verantwoord met de vis omgaat, dan kunnen mensen van wild gevangen vis blijven genieten.

  Transparantie is daarbij van groot belang. Bij de reguliere handel en verwerking komt de vis van verschillende bedrijven en uit verschillende gebieden op één hoop. Daardoor weten consumenten niet hoe de vis gevangen is, waar en door wie. En zo kan de markt vissers niet stimuleren zorgvuldig te vissen. Goede Vissers wil korte transparante handelsketens ontwikkelen, vanuit de zee tot op het bord. Zodat de consument wél weet hoe zijn vis gevangen is, waar en door wie.

  Profit

  Door zorgvuldig te vissen wordt topkwaliteit geleverd en de korte keten zorgt ervoor dat die supervers bij de consument komt. De meerwaarde daarvan is voor de visser, als extra stimulans om ‘goed’ te vissen. Vis van Goede Vissers gaat niet alleen over de soort vis die je koopt. Het maakt heel veel uit hoe de vis gevangen is, waar en wanneer. De visser maakt daarbij het verschil. Hij kiest immers zijn vismethode, maaswijdte, vistijden, vislocaties, treksnelheid et cetera. Door zorgvuldiger te vissen kunnen de kosten lager zijn. Maar de vangst is ook minder. En de vis die de één laat zwemmen wordt door een ander opgevist. Daarom zijn extra stimulansen nodig voor vissers die zorgvuldig willen vissen. Zodat hun bedrijven niet alleen ecologisch maar ook economisch duurzaam kunnen zijn.

All Posts
×